Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna
30 kwietnia 2015

WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,
Członkowie Wielickiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
W imieniu Zarządu WLOT, uprzejmie zapraszam na doroczne Walne Zebranie naszego stowarzyszenia.

Prezes Henryk Uhryński
32-020 Wieliczka, ul. B. Szpunara 8
tel/fax 12 278 32 42,
mobile: 660 784 239,
e-mail: wlot@wlot.eu

Walne Zebranie