Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna
2 lipca 2017

„PROJEKT – APLIKACJA MOBILNA”

Szanowni Państwo,
Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała grant z Województwa Małopolskiego na projekt „Aplikacja mobilna zasobów nieruchomego dziedzictwa kultury Wieliczki i Niepołomic”
w ramach zadania: Zachowanie i utrwalenie w formie cyfrowej zasobów dziedzictwa kulturowego zabytków i dóbr kultury. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wielickiego, powyższy projekt został rozszerzony na pozostałe gminy Powiatu Wielickiego.

Przedmiotem projektu będzie wykonanie interaktywnego przewodnika po gminach Powiatu Wielickiego oraz otaczających go obiektach kulturowych i szlakach turystycznych w postaci aplikacji mobilnej. Aplikacja będzie narzędziem, które pozwoli na zachowanie i utrwalenie w formie cyfrowej zasobów dziedzictwa kulturowego Powiatu Wielickiego.

Zadanie obejmuje wszystkie gminy Powiatu Wielickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Wieliczka, mając na uwadze ponad milion turystów przybywających w pierwszej kolejności do Kopalni Soli w Wieliczce i Muzeum Żup Krakowskich - zabytków znajdujących się na Światowej Liście UNESCO.

Ponieważ już istnieje analogiczna aplikacja obejmująca Gminę Niepołomice, w tym przypadku zostaną uwzględnione dodatkowo tylko najważniejsze zasoby dziedzictwa kulturalnego tej Gminy wraz
z przekierowaniem do tej aplikacji.

Aplikacja - w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej - jest dedykowana wszystkim turystom przybywającym na teren Powiatu Wielickiego, korzystającymi w swoich urządzeniach z systemu Android. Będzie także przydatna dla mieszkańców Powiatu Wielickiego chcącymi poszerzyć swoją wiedzę o zabytkach regionu.

Zakres prezentowanych informacji - obiekty z całego Powiatu Wielickiego. Dzięki temu turyści, którzy przyjeżdżają do Wieliczki, będą mieli dodatkowo w jednym narzędziu przewodnik o zabytkach w regionie całego Powiatu Wielickiego.
Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna
Kontakt: Biuro WLOT
32-020 Wieliczka, ul. B. Szpunara 8
tel/fax 12 278 32 42, mobile 660 784 239
wlot@wlot.eu
www.wlot.eu