Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna
19 stycznia 2015

NEWSLETTER 23/2015

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU WLOT ZA 1% ODPISU Z PODATKU ZA 2014 ROK!

Szanowni Państwo
Członkowie i Sympatycy Wielickiej Lokalnej Organizacji Turystycznej!

U progu Nowego 2015 Roku wraz z życzeniami pomyślności we wszystkich poczynaniach turystycznych zapraszamy do wspólnych działań.
Działając razem możemy skuteczniej zachęcić więcej turystów, oferując usługi gastronomiczne, noclegi, atrakcje turystyczne, pamiątki – zarówno dla gości zagranicznych przyjeżdżających do Kopalni Soli, jak i dla rodzin z aglomeracji krakowskiej – zapraszając na pobyty weekendowe.
Proponujemy zatem członkostwo w stowarzyszeniu WLOT, którego głównym celem jest promocja usług, które Państwo świadczą dla turystów.
Zgodnie ze statutem Wielickiej Lokalnej Organizacji Turystycznej decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Najbliższe osiedzeniu Zarządu odbędzie się w lutym 2015.
Proponujemy zatem wypełnienie jednej z dwóch deklaracji członkowskich: jako osoby fizycznej lub prawnej.
Aktualna składka członkowska wynosi dla osoby: 12,– zł rocznie lub 120,– zł rocznie dla firmy. Deklarację z podpisem można przesłać w formie skanu: wlot@wlot.eu lub faxu: 12 278 32 42
WLOT jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do przekazania 1% podatku za 2014 rok, pozycja 3884 w wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
Zgodnie z decyzją walnego zebrania WLOT, jako składkę członkowską można zaliczyć wpłatę 1% odpisu z podatku za ubiegły rok (niezależnie od kwoty) wpisując KRS nr 0000180721.

NOWI CZŁONKOWIE WLOT


Folwark Zalesie

"FOLWARK ZALESIE"

Folwark Zalesie W.Łazarski, A.N. Michalscy Sp. j.
Grajów 150
32-020 Wieliczka
tel. +48 12 271 28 93
tel./fax +48 12 271 37 14
biuro@folwarkzalesie.pl
http://www.folwarkzalesie.pl
http://www.facebook.com/folwarkzalesie

IMPREZY TARGOWE W LUTYM 2015

Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna jest członkiem Małopolskiej Organizacji Turystycznej. W związku z tym członkowie WLOT-u mają możliwość korzystania z ofert skierowanych do członków MOT-u. Poniżej podajemy aktualną ofertę MOT-u.


Szanowni Państwo, Członkowie Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
Przekazujemy informacje o możliwości przesyłania materiałów na kolejne imprezy targowe, które odbędą się w lutym 2015 r.
Bardzo proszę o nieprzekraczanie podanej wagi, dokładne opisanie paczek i dostosowanie materiałów do języków używanych na danych rynkach.

Materiały należy przesyłać na adres biura MOT – Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków (8:00 – 16:00) do 23 stycznia 2015 r. zgodnie z listą poniżej:
1. Salon des Vacances Bruksela, 5-9 lutego 2015 r.
– ilość: do 1,5 kg,
– opis paczki: NAZWA TARGÓW + MOT oraz zawartość paczki – tytuł + ilość sztuk;
2. BIT Mediolan: 12-14 lutego 2015 r.
– ilość: do 1,5 kg,
– opis paczki: NAZWA TARGÓW + MOT oraz zawartość paczki – tytuł + ilość sztuk;
3. Les Salons du Tourisme Mahana – Lyon: 27 lutego - 1 marca 2015
– ilość: do 1,5 kg,
– opis paczki: NAZWA TARGÓW + MOT oraz zawartość paczki – tytuł + ilość sztuk.

Materiały powinny być należycie i solidnie zapakowane. Paczki nieopisanie, bez zbiorczego wykazu materiałów, źle przygotowane do transportu lub przekraczające ww. wagę nie zostaną przyjęte.

W razie pytań proszę o kontakt:

Małopolska Organizacja Turystyczna
Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków
tel: 12 421 16 04,
fax: 12 421 15 36

PIĘKNO DOBRA WSPÓLNEGO W PDF

Uprzejmie informujemy, że cały nakład albumu architektury sakralnej (kościołów) Ziemi Wielickiej pt. „Piękno dobra wspólnego”, wydanego przez Wielicką Lokalną Organizację Turystyczną, wyczerpał się. W związku z tym Zarząd WLOT postanowił – wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom – zamieścić na stronie internetowej cały album w formacie PDF (rozmiar:10 MB). Do pobrania na stronie:
http://www.wlot.eu/wydawnictwa.htm

WYJAZD MUZYCZNO - INTEGRACYJNY DO RUMUNII

Tradycyjnie, także w tym roku, zapraszamy na wspólny tygodniowy wyjazd integracyjny, (po raz pierwszy do Rumunii), pod koniec wakacji. Warto!
Szczegóły w załączniku: http://www.wlot.eu/pdf/wycieczka_rumunia_2015.pdf

1% DLA WLOT

Ulotka

Ponawiamy prośbę do wszystkich Sympatyków o wpłatę 1% podatku dla Wielickiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – rozwój turystyki na naszym terenie to główne zadanie WLOT-u!


ZARZĄD WLOT
32-020 Wieliczka, ul. B. Szpunara 8
tel/fax 12 278 32 42,
Kontakt: wlot@wlot.eu
mobile 660 784 239.